Gemeente Gemeente Kinrooi

Bijstellen van bestaande verkaveling - Weertersteenweg z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022049496

Mathieu Rutten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bijstellen van een bestaande verkaveling aan Weertersteenweg (naast nr. 426), kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nrs. 1243E, 1243H, 1243F, 1243G en 1244G.

Het openbaar onderzoek loopt van 12-05-2022 tot en met 10-06-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).