Gemeente Gemeente Kinrooi

Bijstellen van bestaande verkaveling - Dorpsstraat 20

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021064207

GOYENS BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bijstellen van een bestaande verkaveling aan Dorpsstraat 20, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, perceel 136G.

Het openbaar onderzoek loopt van 03-06-2021 tot en met 02-07-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).