Gemeente Gemeente Kinrooi

Bestuurderspas individueel bezoldigd personenvervoer

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas. De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie. Deze pas is vijf jaar geldig, persoonlijk, onoverdraagbaar en kan vernieuwd worden.

Hoe aanvragen

Je moet je bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze. Een aanvraag kan alleen nog op papier ingediend worden wanneer inloggen in de databank niet lukt.

Bij de aanvraag zal je volgende documenten moeten opladen in de databank:
- kopie van identiteitskaart van de bestuurder (kopie van beide zijden)
- kopie van geldig rijbewijs met geldige medische keuring
- uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 (hoogstens 3 maanden oud)
- bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
- Wanneer je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
- Wanneer je een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Je bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van twintig dagen na indien van een volledig aanvraagdossier. Bij een eventuele weigering, wordt deze gemotiveerd.