Gemeente Gemeente Kinrooi

Beschermingsmiddelen zorgverleners eerste lijn

Gepubliceerd op  di 10 nov 2020
Eerder dit jaar ontvingen enkel huisartsen, specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen die actief zijn in de ambulante sector een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dat wordt nu uitgebreid.

De FOD Volksgezondheid heeft beslist om een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te voorzien voor alle zorgverleners in de eerste lijn, met name zij die er nog géén beroep op konden doen. Zorgverleners die reeds een strategische voorraad kregen, komen dus niet in aanmerking voor deze actie. Deze verdeling betreft uitsluitend de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg. Voor alle zorgverleners die actief zijn in een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, ...) is het de werkgever die zorgt voor het beschermingsmateriaal.

Deze voorraad is bestemd om crisissituaties het hoofd te bieden. Het gaat om een startvoorraad. Het is dus niet zo dat de federale overheid deze voorraden blijft aanvullen, gezien de markt om PBM aan te kopen intussen gestabiliseerd is. Dit geldt ook zo voor aanvragen vanuit de eerste golf ambulante hulpverleners die nu al door hun strategische stock zitten. De zorgverlener moet deze voorraad zelf op peil houden zodat hij/zij, bij een nieuwe crisis, over een minimumvoorraad beschikt om prestaties te kunnen blijven verrichten indien nieuwe crisissen zouden ontstaan.

Er werd een nieuw systeem voor de verdeling ingevoerd. Via een online toepassing ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid kan elke zorgverlener die voor deze verdeling in aanmerking komt zelf een aanvraag indienen. Dankzij dit systeem kunnen de pakketten beter worden opgevolgd vanaf hun vertrek bij de opslagplaatsen tot aan de effectieve inontvangstneming ervan door de zorgverleners. 

Via deze link kan de zorgverlener in de ambulante zorg een online aanvraag indienen. De toepassing is toegankelijk via de elektronische identiteitskaart (eID) of via de app itsme. Men heeft een geldig visum of actieve inschrijving bij het RIZIV nodig om toegang te krijgen. Na validatie ontvangen ze een code waarmee ze hun pakket kunnen afhalen.

De volgende beroepen kunnen tot 8 januari 2021 hun aanvraag indienen in de applicatie: kinesisten, mondhygiënisten, podologen, audiciens, ergotherapeuten, orthoptist-optometristen, bandagisten/orthesisten/prothesisten, nieuwe huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen afgestudeerd in 2020 die actief zijn in de ambulante zorg, kandidaat-huisartsen die hun stageplan in juli 2020 hebben aangevat.

De volgende beroepen kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen in de applicatie, waarna het materiaal kan worden afgehaald vanaf 7 december: diëtisten, logopedisten, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.