Gemeente Gemeente Kinrooi

Belasting op inname openbaar domein

De belasting op de inname van het openbaar domein bedraagt 0,50 euro per vierkante meter. Ze werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 8 mei 2017 en op deze website gepubliceerd op 12 mei 2017. Ze is bedoeld voor iedereen die het openbaar domein inneemt voor commerciële doeleinden zoals bijvoorbeeld een terras, verkoopstand, decoratie, enz... De belastingplichtige dient een aangifte te doen op het formulier dat hem toegezonden wordt door de dienst financiën.