Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1115 - belasting op de niet-geadresseerde reclamedrukwerken

Omwille van ecologische redenen wordt er een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. Het reglement van toepassing tot en met het eerste kwartaal van 2021 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 2 december 2019 en werd gepubliceerd op 18 december 2019.

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 berekent men het bedrag per verspreid exemplaar afhankelijk van het gewicht van het reclamedrukwerk. Het volledige reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 maart 2021 en op 8 maart 2021 hier gepubliceerd. U kan het hieronder bekijken.

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 is er een aangepast besluit goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 maart 2022. Het volledige reglement werd hier gepubliceerd op 14 maart 2022. U kan het hieronder bekijken.