Gemeente Gemeente Kinrooi

bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: verkaveling en sloop perceel te Rondstraat 25

Projectnummer omgevingsloket:OMV_2019121903

Publicatiedatum: 11-03-2020