Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 997 - Gewijzigde verkeerssituatie parking Dorpshuis Ophoven ten gevolge van verbouwingswerken

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 juni 2020 een tijdelijk politiereglement goed betreffende de gewijzigde verkeerssituatie parking Dorpshuis Ophoven ten gevolge van verbouwingswerken.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 18 juni 2020 tot en met 9 juli 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.