Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 994 - Opheffing van de aanvullende politieverordening tot het verbieden van openbare markten en ambulante handel op openbaar domein buiten de markt in de strijd tegen het Corona-virus

De burgemeester heeft in het kader van de corona-crisis op 18 maart 2020 (bekendmaking 985) een aanvullende politieverordening uitgevaardigd tot het verbieden van openbare markten en ambulante handel op openbaar domein buiten de markt in de strijd tegen het Corona-virus.

Dit was aangewezen omdat ze in dezelfde lijn liggen en dezelfde impact hebben als markten in open lucht en dat de bescherming van de openbare gezondheid deze maatregel rechtvaardigde aangezien de social distancing niet gegarandeerd kon worden en de ambulante handel niet noodzakelijk is voor de bevoorrading van de bevolking. Het betrof hier ook geen voedingskramen op plaatsen waar ze onmisbaar zijn, gelet op de nabijheid van enkele supermarkten die kunnen voorzien in de voedselvoorziening

Gezien de versoepeling van de federale maatregelen is het aangewezen de voormelde politieverordening op te heffen. Ook deze beslissing dient door de gemeenteraad bekrachtigd te worden.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 18 mei 2020 tot en met 31 december 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.