Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 990 - Opheffing van de aanvullende politieverordening tot het afsluiten van de parkings aan natuurgebieden en recreatieve gebieden voor gemotoriseerde voertuigen

De burgemeester heeft in het kader van de corona-crisis op 23 maart 2020 (bekendmaking 987)een aanvullende politieverordening uitgevaardigd tot het afsluiten van de parkings aan natuurgebieden en recreatieve gebieden voor gemotoriseerde voertuigen. Dit was nodig om te vermijden dat de wagen genomen werd om zich te verplaatsen naar een dergelijk gebied en er zich daar een extra samenloop van mensen voor zou doen. De gemeenteraad bekrachtigde dit besluit in zitting van 6 april 2020.
Gezien de versoepeling van de federale maatregelen (onder andere vissen en paardrijden is weer toegelaten) is het aangewezen de voormelde politieverordening op te heffen. Ook deze beslissing dient door de gemeenteraad bekrachtigd te worden.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 4 mei 2020 tot en met 25 mei 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.