Gemeente Gemeente Kinrooi

B 988 - politieverordening burgemeester ivm organiseren gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van AGB Kinrooi dmv vergaderplatform Teams

De burgemeester vaardigde op 26 maart 2020 een politieverordening uit inzake het organiseren van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van AGB Kinrooi door middel van het vergaderplatform TEAMS in de strijd tegen het coronavirus.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 988 op de gemeentelijke website van 27 maart 2020 tot het einde van de coronamaatregelen. De volledige tekst van dit besluit hangt ter inzage in de kast buiten aan de ingang van het gemeentehuis.