Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 987 - politieverordening van de burgemeester houdende het toegangsverbod tot en het afsluiten van alle publieke parkings aan recreatie- en wandelgebieden voor gemotoriseerde voertuigen

De burgemeester vaardigde op 23 maart 2020 een politieverordening uit inzake het toegangsverbod tot en het afsluiten van alle parkings aan recreatie- en wandelgebieden voor gemotoriseerde voertuigen in de strijd tegen het Corona - Virus.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 987 op de gemeentelijke website van 24 maart 2020 tot het einde van de Corona-maatregelen.
De volledige tekst van dit besluit hangt ter inzage in de kast buiten aan de ingang van het gemeentehuis.