Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 984 - Carnavalstoet Kinrooi gewijzigde datum

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 2 maart 2020 een tijdelijk politiereglement goed betreffende de carnavalstoet te Kinrooi, gewijzigde datum naar 15 maart 2020.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 17 maart 2020 tot en met 7 april 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.