Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1015 - beperkt parkeerverbod Dorpsplein Kinrooi

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 23 november 2020 een tijdelijk politiereglement goed inzake een beperkt parkeerverbod op 9 parkeerplaatsen op het Dorpsplein met Kinrooi Markt iedere donderdag van 7u00 tot 15u00 vanaf 23 november 2020 tot en met 31 januari 2021

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 26 november 2020 tot en met 31 januari 2021.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.