Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 1007 - kermis Molenbeersel 30-08-2020 : parkeerverbod parking aan de Stegel

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 maart 2020 een tijdelijk politiereglement goed betreffende het parkeerverbod van 25 augustus 2020 tot en met 01-09-2020 op de parking aan de Stegel ten gevolge van Molenbeersel Kermis op 30-08-2020

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website van 17 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.