Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 986 - politieverordening van de burgemeester houdende het afsluiten van de kleine grensovergangen in het kader van het tegenhouden van het niet essentieel grensverkeer

De burgemeester vaardigde op 23 maart 2020 een politieverordening uit inzake het afsluiten van de kleine grensovergangen in het kader van het tegenhouden van het niet essentieel grensverkeer in de strijd tegen het Corona - Virus.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 986 op de gemeentelijke website van 24 maart 2020 tot het einde van de Corona-maatregelen.
De volledige tekst van dit besluit hangt ter inzage in de kast buiten aan de ingang van het gemeentehuis.