Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking 985 - politieverordening van de burgemeester tot het verbieden van openbare markten en ambulante handel op openbaar domein buiten de markt in de strijd tegen het Corona-virus

De burgemeester vaardigde op 18 maart 2020 een politieverordening uit inzake het verbod van openbare markten en ambulante handel op openbaar domein buiten de markt in de strijd tegen het Corona - Virus.
Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 985 op de gemeentelijke website van 19 maart 2020 tot het einde van de Corona-maatregelen.
De volledige tekst van dit besluit hangt ter inzage in de kast buiten aan de ingang van het gemeentehuis.