Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1350 - Tijdelijk politiereglement - Molenfeesten 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 juli 2024 het tijdelijk politiereglement voor de molenfeesten 2024, afsluiten gedeelte Smeetsstraat te 3640 Kinrooi door VZW Molenzorg en Molenmuseum op 28 juli 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1350 op de gemeentelijke website vanaf 10 juli 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.