Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1347 - Tijdelijk politiereglement - Zomaarfeest Kaltissenstraat 1 op 19 en 20 juli 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 1 juli 2024 het tijdelijk politiereglement voor het Zomaarfeest in de Kaltissenstraat 1 te 3640 Kinrooi door VZW Cultiversum op 19 en 20 juli 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1347 op de gemeentelijke website vanaf 4 juli 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.