Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1346 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Reystraat op 5 juli 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 1 juli 2024 het tijdelijk politiereglement voor het buurtfeest in de Reystraat, afsluiten gedeelte Reystraat op 5 juli 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1346 op de gemeentelijke website vanaf 4 juli 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.