Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1343 - Tijdelijk politiereglement - inrichting speelstraat op de Binnenweg tijdens juli en augustus 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 juni 2024 het tijdelijk politiereglement voor de inrichting van een speelstraat in de Binnenweg tijdens de maanden juli en augustus 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1343 op de gemeentelijke website vanaf 13 juni 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.