Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1340 - Tijdelijk politiereglement - dankviering Sint-Antoniuskapel Rondstraat op 14 juni 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 3 juni 2024 het tijdelijk politiereglement voor de dankviering aan Sint-Antoniuskapel in de Rondstraat op 14 juni 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1340 op de gemeentelijke website vanaf 6 juni 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.