Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1339 - Tijdelijk politiereglement - kermis Kessenich 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 3 juni 2024 het tijdelijk politiereglement voor de kermis Kessenich 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1339 op de gemeentelijke website vanaf 6 juni 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.