Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1337 - Tijdelijk politiereglement - steengoed maastriatlon op 5 en 6 juli 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 3 juni 2024 het tijdelijk politiereglement voor de steengoed maastriatlon op 5 juli (militairen) en op 6 juli 2024 (jeugdreeksen), goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1337 op de gemeentelijke website vanaf 6 juni 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.