Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1336 - Tijdelijk politiereglement - kermiskoers Kessenich en dorpsfeest op 6 juli 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 3 juni 2024 het tijdelijk politiereglement voor de kermiskoers Kessenich en dorpsfeest op 6 juli 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1336 op de gemeentelijke website vanaf 6 juni 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.