Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1335 - Tijdelijk politiereglement - uitbreiding terras aan café Beej Nelis van 1 juni 2024 tot en met 22 september 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 mei 2024 het tijdelijk politiereglement voor een uitbreiding van het terras aan café Beej Nelis, Vroenhof 7 van 1 juni 2024 tot en met 22 september 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1335 op de gemeentelijke website vanaf 29 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.