Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1334 - Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod en verkeersvrij maken van parking aan de sporthal Vroenhof op 28 mei 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 mei 2024 het tijdelijk politiereglement voor een parkeerverbod en verkeersvrij maken van de parking aan sporthal Vroenhof ter gelegenheid van het fiestexamen van school de Bommesaar op 28 mei 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1334 op de gemeentelijke website vanaf 29 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.