Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1333 - Tijdelijk politiereglement - inrichting rommelmarkt op parking aan de Stegel op 28, 29 en 30 juni 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 mei 2024 het tijdelijk politiereglement voor de inrichting van een rommelmarkt door fanfare St. Isidorus Molenbeersel op de parkeerplaats aan de Stegel op 28, 29 en 30 juni 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1333 op de gemeentelijke website vanaf 29 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.