Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1332 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Fiejestraat op 22 juni 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 mei 2024 het tijdelijk politiereglement voor een buurtfeest in de Fiejestraat op 22 juni 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1332 op de gemeentelijke website vanaf 29 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.