Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1329 - goedkeuring aanvullend reglement op het wegverkeer - uitbreiding bebouwde kom N73 Breeërsteenweg

De gemeenteraad keurde op 6 mei 2024 het aanvullend reglement op het wegverkeer inzake uitbreiding bebouwde kom N73 Breeërsteenweg in de gemeente Kinrooi goed.

Het werd hier gepubliceerd onder bekendmaking 1329 vanaf 14 mei 2024.  

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.