Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1328 - goedkeuring aanpassing reglement ambulante handel

De gemeenteraad keurde op 6 mei 2024 het aangepast reglement op ambulante handel goed.

Het werd hier gepubliceerd op 14 mei 2024 onder bekendmaking 1328.

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.