Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1327 - tijdelijk politiereglement - Kermissen Kinrooi 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 29 april 2024 een tijdelijk politiereglement goed inzake Kermissen Kinrooi 2024 in het weekend van 19 mei 2024 en in het weekend van 1 september 2024.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1327 op de gemeentelijke website van 2 mei 2024 tot en met 5 september 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.