Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1326 - tijdelijk politiereglement - pony- en paardentornooi Dongs Kamp op 11, 12, 25 en 26 mei 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 29 april 2024 een tijdelijk politiereglement goed inzake het pony- en paardentornooi op de terreinen van Dongs Kamp op 11 en 12 mei 2024 en op 25 en 26 mei 2024.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1326 op de gemeentelijke website van 2 mei 2024 tot en met 29 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.