Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1325 - tijdelijk politiereglement - chirofuif Hemels op 10 mei 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 29 april 2024 een tijdelijk politiereglement goed inzake de chrifuif "Hemels" van chiro Kinrooi op 10 mei 2024.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1325 op de gemeentelijke website van 2 mei 2024 tot en met 22 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.