Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1323 - tijdelijk politiereglement - parkeerverbod parking school en sporthal Kessenich voor verkeerslessen dode hoek op 8 mei 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 29 april 2024 een tijdelijk politiereglement goed inzake een parkeerverbod op de parking aan de school en sporthal, Meierstraat 46 te Kessencih op 8 mei 2024 voor verkeerslessen dode hoek.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1323 op de gemeentelijke website van 2 mei 2024 tot en met 22 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.