Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1322 - tijdelijk politiereglement - kermis Ophoven weekend 26 mei 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 april 2024 een tijdelijk politiereglement goed inzake de kermis te Ophoven in het weekend van 26 mei 2024

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1322 op de gemeentelijke website van 25 april 2024 tot en met 28 mei 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.