Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1321 - tijdelijk politiereglement - steengoed Maastriatlon 6 en 7 juli 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 15 april 2024 een tijdelijk politiereglement goed inzake de Steengoed Maastriatlon op 6 juli 2024 (jeugdreeksen) en op 7 juli 2024 (volwassen reeksen)

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1321 op de gemeentelijke website van 18 april 2024 tot en met 9 juli 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage bij het secretariaat in het gemeentehuis.