Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1315 - Tijdelijk politiereglement - buurtfeest Zandveldstraat 20 juli 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 april 2024 het tijdelijk politiereglement inzake het buurtfeest van de Zandveldstraat op 20 juli 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1315 op de gemeentelijke website vanaf 15 april 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.