Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1314 Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod op parkeerplaats aan de stegel ter gelegenheid van een fietstocht van fanfare St. Isidorus Molenbeersel op 20 mei 2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 april 2024 het tijdelijk politiereglement voor een parkeerverbod op de parkeerplaats aan de Stegel ter gelegenheid van een fietstocht van fanfare St. Isidorus Molenbeersel op 20 mei 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1314 op de gemeentelijke website vanaf 15 april 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.