Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1307 Tijdelijk politiereglement - Blaaskapellenfestival Maasgalmkapel Kessenich op 27 en 28 april 2024 - parkeerverbod toegangsweg sporthal Kessenich

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 maart 2024 het tijdelijk politiereglement voor een parkeerverbod op de toegangsweg naar de sporthal in Kessenich ten behoeve van het Blaaskapellenfestival van de Maasgalmkapel Kessenich op 27 en 28 april 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1307 op de gemeentelijke website vanaf 11 maart 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.