Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1305 - aanpassing huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang

de gemeenteraad van 5 februari 2024 keurde de aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang, goed.

Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website vanaf 13 februari 2024. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.