Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1303 Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod voor verhuiswerkzaamheden op 10-02-2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 5 februari 2024 het tijdelijk politiereglement voor een parkeerverbod over 20 meter ter hoogte van de woning gelegen Geistingen 47 voor verhuiswerkzaamheden op 10 februari 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1303 op de gemeentelijke website vanaf 13 februari 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.