Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1302 Tijdelijk politiereglement - Kennedymars op 30-03-2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 5 februari 2024 het tijdelijk politiereglement voor de Kennedymars op paaszaterdag 30 maart 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1302 op de gemeentelijke website vanaf 13 februari 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.