Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1301 Tijdelijk politiereglement - Bondsschuttersfeest Breydelzonen op 02-06-2024

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 5 februari 2024 het tijdelijk politiereglement voor het Bondsschuttersfeest van de Breydelzonen Kessenich op 2 juni 2024, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1301 op de gemeentelijke website vanaf 13 februari 2024.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.