Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1282 - Tijdelijk politiereglement - drukjacht 2023-2024 in Stramprooierbroek-Staatsbos

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 november 2023 het tijdelijk politiereglement voor de drukjacht 2023-2024 in Stramprooierbroek-Staatsbos, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1282 op de gemeentelijke website vanaf 9 november 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.