Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1267 - Tijdelijk politiereglement - Slalom Leuerbroek 15 oktober 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 17 juli 2023 het tijdelijk politiereglement voor de Slalom op Leuerbroek op 15 oktober 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1267 op de gemeentelijke website vanaf 20 juli 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.