Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1245 - goedkeuring uitleenreglement en tarieven uitleendienst

De gemeenteraad van 5 juni 2023 keurde het uitleenreglement en de tarieven van de uitleendienst, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking 1245 op de gemeentelijke website vanaf 7 juni 2023. 

De volledige tekst van dit besluit vindt u hieronder bij de downloads en ligt tevens ter inzage bij de dienst secretariaat in het gemeentehuis.