Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1242 - Tijdelijk politiereglement - onthulling monument op de Lakerweg op 6 juli 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 mei 2023 het tijdelijk politiereglement voor het onthullen van een monument op de Lakerweg op 6 juli 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1242 op de gemeentelijke website vanaf 25 mei 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.