Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1241 - Tijdelijk politiereglement - dankviering aan Sint-Antoniuskapel Rondstraat op 9 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 15 mei 2023 het tijdelijk politiereglement voor het organiseren van een dankviering aan de Sint-Antoinuskapel in de Rondstraat op 9 juni 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1241 op de gemeentelijke website vanaf 22 mei 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.