Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1237 - Tijdelijk politiereglement - inrichting rommelmarkt op parkeerplaats aan de Stegel 25 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 mei 2023 het tijdelijk politiereglement voor het inrichten van een rommelmarkt op de parkeerplaats aan de Stegel op 25 juni 2023, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1237 op de gemeentelijke website vanaf 15 mei 2023.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.